Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Lees verder

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden in werking getreden. Met deze w...

Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden

Lees verder

Voorheen was het zo dat het spreekrecht zich beperkte tot de gevolgen die het strafbare feit teweeg heeft gebracht. De spreekgerechtigde mocht tijdens de terechtzitting bijvoorbeeld spreken over he...

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

Lees verder

In mei 2014 is het Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade ter consultatie op internet gepubliceerd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de positie van letselschadeslachtoffers en hun naa...

Schadevergoeding voor slachtoffers in jeugdzorginstelling en pleegzorg

Lees verder

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin is groot onrecht aangedaan. Door de overheid is het leed dat daarmee is berokkent erkent. De overheid wenst haar vera...

Schadevergoeding voor misbruik binnen de RK kerk

Lees verder

In de loop van 2010 kwamen steeds meer gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, evenals het in de doofpot stoppen ervan, via verschillende media naar buiten. In het merendeel...

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken