Schadevergoeding voor slachtoffers in jeugdzorginstelling en pleegzorg

vrijdag 28 januari 2022

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin is groot onrecht aangedaan. Door de overheid is het leed dat daarmee is berokkent erkent. De overheid wenst haar verantwoordelijkheid te nemen en biedt samen met de jeugdzorginstellingen die aangesloten zijn bij Jeugdzorg Nederland een pakket van hulp aan.

Per oktober 2012 is onder andere de Hulplijn Seksueel Misbruik geopend, waar bellers samen met een medewerker aan de telefoon kijken naar welke hulp of advies behoefte bestaat.

En hoewel geld het aangedane leed niet ongedaan kan maken, kan een financiële tegemoetkoming zorgen voor enige vorm van genoegdoening voor slachtoffers. Daarom biedt de overheid twee regelingen aan die kunnen leiden tot een financiële tegemoetkoming. Dit zijn het "Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen”en de “Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen”.  Alle leden van Jeugdzorg Nederland hebben zich aangesloten bij de regelingen.

Beide regelingen hebben verschillende voorwaarden en uitkeringsbedragen. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  Indien u meer informatie wilt, dan wel hulp bij het indienen van de aanvraag dan kunt u contact opnemen met mr. Van Schaik. 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken