Schadevergoeding voor misbruik binnen de RK kerk

vrijdag 28 januari 2022

In de loop van 2010 kwamen steeds meer gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, evenals het in de doofpot stoppen ervan, via verschillende media naar buiten. In het merendeel van deze zaken is sprake van zowel strafrechtelijke, als civielrechtelijke verjaring.

Op last van de overheid heeft de Commissie Deetman onderzoek gedaan naar het seksueel misbruik binnen de kerk. Uit het onderzoek dat uitgekomen is in 2010, “Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie”, is gebleken, dat de toenmalige klachtenprocedure, in eerste instantie ingericht door de kerkelijke organisatie Hulp en Recht, niet voldeed aan de behoeften van slachtoffers.

Slachtoffers hebben verschillende motieven om naar buiten te komen met het seksueel misbruik en zich te melden. Zo zijn er slachtoffers die een vorm van compensatie willen, anderen zoeken hulp en weer anderen willen uitdrukking geven aan hun ongenoegen over een bepaalde persoon of organisatie waarbinnen deze persoon werkzaam was. Met dit in het achterhoofd is de huidige Klachtenprocedure van de Stichting Beheer en Toezicht inzake Seksueel Misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk ingericht.

Via deze procedure kunnen slachtoffers een klacht indienen wegens seksueel misbruik gepleegd door personen die vallen onder het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. De procedure vangt aan met een klaagschrift, gevolgd door een verweerschrift van de kant van de aangeklaagde, dan wel in geval van een overleden aangeklaagde van de kant van de kerkelijke gezagsdrager. Na uitwisseling van de schriftelijke stukken worden partijen uitgenodigd voor een hoorzitting via het Meldpunt Misbruik RKK. 

Indien de klacht van een slachtoffer gegrond wordt verklaard kan vervolgens een aanvraag voor compensatie worden ingediend bij de Compensatiecommissie.

Slachtoffers die een klacht wilden indienen konden zich tot 1 mei 2015 aanmelden bij het Meldpunt Misbruik RKK. Slachtoffers kunnen verwezen worden naar een juridisch adviseur teneinde bijgestaan te worden. De kosten van rechtsbijstand worden door de Rooms-Katholieke Kerk gedragen.

Bent u zelf slachtoffer van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen, dan kunt u voor meer informatie, vrijblijvend, contact opnemen met mr. Van Schaik. 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken