Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden

vrijdag 28 januari 2022

Voorheen was het zo dat het spreekrecht zich beperkte tot de gevolgen die het strafbare feit teweeg heeft gebracht. De spreekgerechtigde mocht tijdens de terechtzitting bijvoorbeeld spreken over het lichamelijke en psychische leed welke hij als gevolg van het strafbaar feit had opgelopen, maar mocht niets zeggen over de op te leggen straf of over enig andere door de rechter te nemen beslissing. De spreekgerechtigde werd voor de uitoefening van het spreekrecht niet beëdigd als getuige, zodat er geen recht van ondervraging door de procespartijen bestond en de spreekgerechtigde niet verplicht was om de gestelde vragen te beantwoorden.

Met de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces is hierin verandering gekomen. Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2016 en heeft de belemmering dat alleen mag worden gesproken over de gevolgen die het slachtoffer heeft ondervonden, opgeheven.  Onbelemmerd spreekrecht heeft tot gevolg dat aan het slachtoffer geen beperkingen worden opgelegd over hetgeen hij in het kader van de strafzaak aan de orde wil stellen. In het geval dat het slachtoffer zich niet meer alleen uitlaat over de gevolgen van het strafbaar feit maar ook over de bewezenverklaring en/of de strafmaat, zal het slachtoffer beëdigd moeten worden. De verdachte verkrijgt daarmee het recht van ondervraging en zal wél vragen kunnen stellen aan het slachtoffer. Het slachtoffer is dan verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden.

 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken