Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

vrijdag 28 januari 2022

In mei 2014 is het Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade ter consultatie op internet gepubliceerd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de positie van letselschadeslachtoffers en hun naasten te versterken. Zo verruimt het wetsvoorstel de mogelijkheden om zorgschade vergoed te krijgen wanneer het slachtoffer door een naaste wordt verzorgd. Thans is het zo dat naasten alleen aanspraak hebben op een vergoeding voor hun inspanningen indien het normaal en gebruikelijk is professionele hulp in te schakelen. Is dat het geval, dan komen maximaal deze bespaarde kosten van professionele hulpverlening voor vergoeding in aanmerking. Na aanname van het wetsvoorstel komt zorgschade voor vergoeding in aanmerking indien de wijze waarop in de zorgbehoeften wordt voorzien redelijk is en ook de omvang van de daarmee gemoeide kosten redelijk zijn.

Daarnaast introduceert het wetsvoorstel de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade voor nabestaanden en voor naasten van slachtoffers met ernstig letsel. Thans maken zij geen aanspraak op vergoeding van affectieschade. Met de term affectieschade wordt gedoeld op het verdriet waarmee men wordt geconfronteerd wanneer een dierbare ernstig gewond raakt of komt te overlijden (de immateriële schade). Na aanname van het wetsvoorstel hebben naasten die tot de kring van gerechtigden moeten worden gerekend recht op een vergoeding voor affectieschade wanneer het slachtoffer ernstig en blijvend letsel heeft of is komen te overlijden. Tot slot beoogt het voorstel om het voor naasten en nabestaanden mogelijk te maken zich ten aanzien van zorgschade en affectieschade als benadeelde partij in het strafproces te voegen. Momenteel kunnen zij zich slechts ten aanzien van de overlijdensschade in het strafproces voegen. Ouders van kinderen bijvoorbeeld zouden zo in een strafzaak immateriële schade voor zichzelf kunnen vorderen.

De reacties op het wetsvoorstel, welke via internet door iedereen konden worden ingediend, worden op dit moment bekeken. De geplande datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2016.

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken