Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

vrijdag 28 januari 2022

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden in werking getreden. Met deze wet kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en commune dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds.

Acht het Schadefonds het aannemelijk dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet of artikel 307 Wetboek van Strafrecht, dan kan een tegemoetkoming worden toegekend. De aannemelijkheid van het schulddelict wordt beoordeeld indien er een afgerond politieonderzoek is of als er een beslissing omtrent vervolging is genomen. De beoordeling kan namelijk alleen plaatsvinden als het feitencomplex van het incident voldoende helder is. Als het politieonderzoek nog niet is afgerond of als er nog geen beslissing omtrent vervolging is genomen, beoordeelt het Schadefonds de aanvraag op basis van de objectieve informatie die op dat moment aanwezig is. Het kan zijn dat deze informatie niet voldoende is om (binnen een afzienbare termijn) een beslissing te kunnen nemen, omdat de toedracht (nog) niet helder is.

De uitkering voor nabestaanden bestaat altijd uit een vast bedrag van € 5.000. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor het leed van de nabestaande (immateriële schade) en de eventuele financiële schade, die het gevolg kan zijn van het overlijden (waaronder bijvoorbeeld inkomstenvermindering). Het vaste bedrag kan worden aangevuld met een uitkering voor uitvaartkosten en/of een uitkering voor derving van levensonderhoud, indien deze schade niet anderszins is gedekt.

Een aanvraag voor de tegemoetkoming kan binnen tien jaar na (eind)datum van het misdrijf worden ingediend.

 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken