De rechten van het slachtoffer

Het recht op correcte bejegening

U heeft het recht om in elk contact met elke overheidsfunctionaris gedurende de gehele strafprocedure correct behandeld te worden. Wanneer u bijvoorbeeld naar de rechtbank gaat om een zitting bij te wonen, dan moet de bode (degene die zorg draagt voor de orde en structuur tijdens een rechtszitting) ervoor zorgen dat ongewenst contact met de verdachte wordt vermeden door u op te vangen in een aparte wachtruimte.
 
Het recht op informatie

Indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden over de voortgang van de procedure, dan zijn de politie en de officier van justitie verplicht mededeling te doen van de aanvang en voortgang in de zaak tegen de verdachte. Zo weet u onder andere wanneer de verdachte voor het strafbaar feit terecht moet staan. Bovendien zijn politie en justitie verplicht mededeling te doen van de mogelijkheden waarmee u schadevergoeding kunt verkrijgen.

Het recht op kennisneming, toevoeging en een afschrift van de processtukken

U kunt de officier van justitie verzoeken om kennis te nemen van de processtukken die voor u van belang zijn en om hiervan een afschrift te krijgen. Ook kunt u de officier van justitie verzoeken om stukken die u relevant acht voor de beoordeling van de zaak aan het dossier toe te voegen. De officier van justitie kan deze verzoeken weigeren op grond van opsporings-, vervolgings- of onderzoeksbelang en op grond van het privacybelang van de verdachte.

Het recht op bijstand, vertegenwoordiging en een tolk

U heeft het recht om tijdens het gehele strafproces te worden bijgestaan door een advocaat. Wanneer het OM in uw zaak vervolging heeft ingesteld en u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Schadefonds dan heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand en bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Tijdens de terechtzitting kunt u vertegenwoordigt worden door een advocaat en indien u de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst dan kunt u zich laten bijstaan door een tolk.

Afhankelijk van de ernst van de zaak heeft u het recht om te spreken

In bepaalde ernstige gevallen heeft u het recht om tijdens de terechtzitting een mondelinge verklaring af te leggen. In ieder geval kunt u er voor kiezen om over deze gevolgen een schriftelijke verklaring op te stellen, welke u aan het procesdossier kunt toevoegen. Uw advocaat kan dan, indien gewenst, de schriftelijke verklaring tijdens de terechtzitting voordragen. 

U kunt schadevergoeding vorderen

U kunt zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. U kunt dan ter zake van de geleden materiële en immateriële schade een schadevergoeding vorderen.

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken