Over ons

Seksueel-misbruik.com is een initiatief van Van Schaik Advocatuur uit Uden. De drijvende kracht achter dit kantoor is advocaat mr. Simone van Schaik. Al meer dan tien jaar strijdt zij voor de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Vanuit deze betrokkenheid heeft mr. Simone van Schaik samen met een aantal andere advocaten in 2007 Stichting LANZS opgericht. LANZS stelt zich ten doel de deskundigheid van advocaten die slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven (waar seksueel misbruik onder valt) bijstaan te vergroten, de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven te versterken en aan publieksvoorlichting te doen. In 2014 is de naam LANZS gewijzigd in LANGZS, en richt de stichting zich ook op slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven.

Vraag hulp van een echte specialist

Het complexe karakter van een zedenzaak, waar het bewijs altijd problematisch ligt, vraagt om een advocaat voor het slachtoffer die daarvoor specifiek is opgeleid en toegerust. Daarom hebben slachtoffers van zedenmisdrijven baat bij een gespecialiseerde advocaat die hen bij staat in het strafproces tegen de verdachte. Advocaat mr. Simone van Schaik waakt over de rechtspositie van het slachtoffer en zorgt er zoveel mogelijk voor dat waarheidsvinding kan plaatsvinden. Eveneens staat zij slachtoffers van zedenmisdrijven bij in het civiel recht, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van schadevergoeding of het eisen van een contactverbod. In december 2015 heeft mr. Simone van Schaik de specialisatieopleiding 'Rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven' succesvol afgerond. De opleiding, die tot stand is gekomen op initiatief van de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is speciaal ontwikkeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bijstaan.

Vanuit haar advocatenkantoor in Uden staat mr. Simone van Schaik slachtoffers uit heel Nederland bij. Daarnaast begeleidt zij als juridisch adviseur ook slachtoffers van misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk en staat zij ook slachtoffers van misbruik binnen rijksinstellingen en pleeggezinnen bij.  

 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken