Regelgeving

Wet versterking positie slachtoffers

Per 1 januari 2011 is de Wet versterking positie slachtoffers in werking getreden, waarmee de rechten van het slachtoffer zijn gecodificeerd. Het slachtoffer heeft met de invoering van voornoemde wet een eigen titel in het Wetboek van Strafvordering gekregen en daarmee een zelfstandige rechtspositie in het strafproces. 

Aanwijzing slachtofferzorg

Het Openbaar Ministerie heeft vanuit zijn taak de plicht slachtoffers te ondersteunen bij het uitoefenen van de rechten die aan hen toekomen. De Aanwijzing slachtofferzorg is een beleidsregel van het Openbaar Ministerie die wordt gehanteerd bij deze ondersteuning. De aanwijzing bevat instructies met betrekking tot de fasen opsporing, vervolging en executie. Zo bepaalt de aanwijzing onder andere dat de politie op zorgvuldige wijze de aangifte van een slachtoffer opneemt, dat alle slachtoffers door het Openbaar Ministerie tijdig en volledig geïnformeerd worden en dat het Openbaar Ministerie het Centraal Justitieel Incassobureau inschakelt indien er bij vonnis een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd.

Richtlijn minimumnormen slachtoffers

De EU-Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten die in werking trad op 14 november 2012, biedt ondersteuning en bescherming aan slachtoffers in de gehele Europese Unie. Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten respectvol bejegend worden, passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen.

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken