Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorgelegd aan de officier van justitie. Dit is de persoon die het politieonderzoek leidt en is degene die bij een zitting aan de rechter zal uitleggen waar de verdachte voor terechtstaat en welke straf deze zou moeten krijgen bij een veroordeling.

Als de officier van justitie van mening is dat er voldoende bewijs aanwezig is om de aangifte te onderbouwen zal hij/zij de zaak willen voorleggen aan de rechter. Als de officier van justitie echter vindt dat er onvoldoende bewijs voorhanden is kan besloten worden de zaak niet te vervolgen en wordt er een sepot uitgesproken.

Tijdens de aangifte is de aangever gehoord bij de politie. In zedenzaken is het echter gebruikelijk dat de aangever en slachtoffer op een later tijdstip nogmaals gehoord wordt door de rechter-commissaris. Dat kan op het verzoek van de advocaat van de verdachte, of de officier van justitie. Uw eigen advocaat mag doorgaans daarbij aanwezig zijn. Het is aan te bevelen om, wanneer u een oproep heeft ontvangen, contact op te nemen met een advocaat.

Tijdens de behandeling van de strafzaak heeft de aangever/slachtoffer verschillende rechten die uitgeoefend kunnen worden. Om schadevergoeding te krijgen van een verdachte kan door middel van een voegingsformulier aan de rechter gevraagd worden deze te veroordelen tot de betaling van een geldbedrag aan het slachtoffer. Dat verzoek kan alleen worden toegewezen als er sprake is van een bewezenverklaring voor het feit waarvan aangifte is gedaan.

Daarnaast kan er in geval van aangifte van bepaalde feiten sprake zijn van spreekrecht. Het slachtoffer krijgt dan de mogelijkheid om te spreken tijdens de zitting. Dit zal worden genoemd in het antwoordformulier dat u van het parket krijgt. In dat geval kunt u zelf spreken of een schriftelijke verklaring op laten stellen die tijdens de zitting wordt voorgelezen. Uw advocaat kan u hierbij helpen. 

 

 

 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken