Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te veroordelen tot het betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan het slachtoffer. Dat verzoek kan alleen worden toegewezen als er sprake is van een bewezenverklaring voor het feit waarvan het slachtoffer aangifte heeft gedaan.

De rechter kan het bedrag geheel of gedeeltelijk toewijzen of de vordering doorverwijzen naar de civiele rechter als de behandeling van de vordering tot  ‘een onevenredige belasting voor het strafgeding’ leidt.

De advocaat zal met u bespreken of u een bedrag wilt vorderen en u adviseren over de hoogte van het bedrag. De vordering wordt dan door middel van een voegingsformulier/schadeopgaveformulier en een toelichting met bewijsmiddelen voor u ingediend. De werkwijze kan uiteraard per advocaat verschillen. Ook hiervoor is het van groot belang dat u de bewijsstukken en andere informatie zo snel mogelijk bij de advocaat aanlevert.

Schadevergoedingsmaatregel

Bij de vordering verzoekt de advocaat de rechtbank doorgaans standaard de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel op te leggen.  Dat wordt ook in eigenlijk alle gevallen door de rechter gedaan. Dit betekent dat het CJIB aan de slag gaat met het innen van de vordering en u zelf geen actie hoeft te ondernemen. Als het vonnis onherroepelijk is, dat betekent dat er geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld door de verdachte, ontvangt u daarom een brief van het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen. U kunt in de uitspraak lezen of de rechter deze maatregel heeft opgelegd.

Voorschotregeling

Sinds 1 januari 2011 is er voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven een speciale regeling die geldt wanneer er een bedrag aan schadevergoeding wordt toegewezen tijdens het strafproces. Dit bedrag zal dan namelijk, na een periode van acht maanden na de dag waarop het vonnis onherroepelijk is geworden, als voorschot worden uitbetaald aan het slachtoffer. Tijdens die eerste acht maanden wordt geprobeerd het bedrag te innen bij de verdachte, het restant zal als voorschot worden betaald waarna het CJIB doorgaat met innen bij de verdachte.

Schriftelijke bewijsmiddelen voor de schade

Mocht u kosten gemaakt hebben die verband houden met de aangifte, denk daarbij bijvoorbeeld aan een eventuele eigen bijdrage voor de therapie, reiskosten en/of kosten vanwege beveiliging, dan ontvangt de advocaat graag zo snel mogelijk schriftelijke bewijzen (in kopie). Bewaar facturen en andere schriftelijke bewijzen dus goed.

Ook is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van eventueel ingeroepen hulpverlening. Geef de naam van de GGZ-instelling, psychologenpraktijk of andere instelling (ziekenhuis, fysiotherapeut enzovoort) waar u wordt begeleid zo snel mogelijk door. Bespreek verder met uw therapeut of hij of zij bereid is een brief op te stellen met informatie over de behandeling en de relatie met het feit waarvan aangifte is gedaan. De advocaat kan u dan een medische machtiging laten ondertekenen, informatie opvragen en dit inbrengen bij het verzoek om een schadevergoeding.

 

 

 

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken